fredag 26. desember 2008

Sikringsarbeid i Hengslingssonen


For at all transport av gods og personell skal foregå trygt i hengslingssonen, blir traseen merket og større sprekker inspisert. Sprekker blir fylt med snø, og nye snøbroer laget.

Ingen kommentarer: