fredag 2. januar 2009

Vannproduksjon på Troll

Vannproduksjon til eget bruk er en omstendelig prosess.
"Blåis" freses opp og skrapes sammen i en haug.
Deretter blir isen transportert opp i et smeltekar,som varmes av sentralvarme.
Når isen er smeltet, pumpes den via en lagertank og opp til stasjonen.

Ingen kommentarer: