lørdag 11. april 2009Av og til er det noe som er for dårlig sikret. Hvis det da kommer en periode med vind opp i orkan styrke, er det stor sannsynlighet for at utstyret forlater stasjonsområdet.
Første uka i april hadde vi en "ryddedag" i Førstefallet. Der fant vi 2 store fuel-tanker og ca 20 oljefat.
Det har også forekommet at containere har blåst flere kilometer innover blåisen.

Ingen kommentarer: