lørdag 11. april 2009


Vi bruker mye tid på å trene oss i egensikkerhet.
GPS er et helt nødvendig hjelpemiddel hvis vi skal ut på lengre turer i området.
Vi har også hatt repetisjoner på sikringsutstyr og teknikker ved ferdsel på bre.
Asbjørn har vært en dyktig læremester på begge disse områdene.

Ingen kommentarer: