søndag 3. mai 2009

ESAVE: Sammen med Troms Kraft, driver vi et prosjekt som går på energioppfølging.
Målere er montert både på fjernvarmerør, dieselforbruk på aggregat og elektrisk forbruk.
Prosjektet omhandler også termofotografering av bygninger, dette for å avdekke varmetap i bygningsmassen.
All energimåling skal inn i Sentral driftskontroll, slik at alle data er tilgjengelig både lokalt og på internett.

Ingen kommentarer: