søndag 29. november 2009


Etter en drøy uke med "overlapping", er nytt vinterteam klar til å overta ansvaret for stasjonen.
Det ble markert med en høytidelig sermoni. Overtakelses protokoll ble signert av ny og gammel stasjonssjef. Trollteamets offisielle "gardinvester", og stasjonens nøkkel ble overlevert de nye overvintrerne.

Ingen kommentarer: